Mapa obwodu

Mapa obwodu koła łowieckiego "ŁOŚ ŁONIÓW"

Obwód Nr 158 (stary 159)

Od wschodu i południa: w górę rzeki Wisła od mostu na drodze krajowej nr 9 do miejscowości Lipnik (238 km rzeki); od zachodu: drogą Lipnik – Osiek – Grabowiec – Ruszcza Kolonia; od północy: drogą Ruszcza Kolonia – Łoniów Kolonia, dalej północnym skrajem lasu do miejscowości Piotrówka, następnie drogą Piotrówka – Jasienica do drogi krajowej nr 9 i tą drogą do mostu na rzece Wisła.

Granice obwodu łowieckiego Nr 158