Słowem wstępu poletka łowieckie są to obszary obsiane lub obsadzone roślinami stanowiącymi dodatkowe źródło atrakcyjnego żerowo pokarmu dla zwierzyny. Głównym celem uprawy poletek łowieckich, poprzez urozmaicenie dostępnej bazy żerowej, jest ograniczenie występowania szkód łowieckich w lasach i uprawach rolniczych.

Dzięki pracy myśliwych z Koła Łowieckiego „Łoś Łoniów” w obwodzie nr 158 w minionym czasie powstały nowe poletka łowieckie. W pracach polowych wzięli udział stażyści i rezydenci, którzy pod okiem doświadczonych myśliwych nabywają wiedzę dotyczącą prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej.

Koło obecnie uprawia 17 poletek o łącznej powierzchni 12 ha. Na poletkach uprawiamy kukurydzę – 5,5 ha; topinambur – 1,5 ha; pszenicę – 2,0 ha i rzepak -3 ha.