Już drugi raz nasze Koło Łowieckie ,,ŁOŚ Łoniów” prowadzi działania na terenie obwodu łowieckiego 158 mające na celu poprawę kondycji zwierzyny płowej przez zabieg odrobaczania. U dzikich przeżuwaczy takich jak sarny i jelenie występują pasożyty układu pokarmowego, w związku ze stałym kontaktem ze środowiskiem naturalnym. Czynnikiem sprzyjającym zarobaczeniu zwierzyny płowej jest stadny tryb życia oraz nadmierne zagęszczenie zwierząt na danym terenie. Nasze koło zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób układu pokarmowego saren i jeleni. Późną zimą na przełomie lutego i marca kiedy roczny plan łowiecki jest już wykonany stosujemy preparat na pasożyty. Jako środek przeciw pasożytniczy stosujemy lek wymieszany z ziarnem owsa wykładany do korytek przy paśnikach i lizawkach. Z obserwacji oraz danych liczbowych wynika że kondycja osobnicza najmniejszego przedstawiciela zwierzyny płowej ulega corocznej poprawie. Średnia masa tuszy saren w roku łowieckim 2022-2023 wynosiła 17,3 kg, natomiast w bieżącym sezonie łowieckim już jest to 20,7 kg co świadczy o dużej skuteczności zastosowanego zabiegu. Wpływ na jakość parostków będziemy obserwowali w kolejnym sezonie łowieckim.

 

                                                                                                                                                                                                     Darz Bór

                                                                                                                                                                                                    Konrad Janiszewski